หมวดหมู่สินค้าเด็ก

ลงทะเบียนรับข่าวสาร


รายชื่อผู้บริจาคเงินสบทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้สภากาชาดไทย

โพสต์ใน 5th Nov 2011 @ 4:30 PM

รายชื่อผู้บริจาคเงินสบทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  

โดย10%ทุกยอดการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์

ตั้งแต่ 24ต.ค.- 8 พ.ย. 2554

ร่วมบริจาค ผ่านสภากาชาดไทย ผ่านทางบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักงานสีลม

เลขที่ 001-1-34567-0 ประเภท กระแสรายวัน

1. คุณนพรัตน์/ชุมพร                58 บาท

2. คุณประไพพิมพ์/เชียงใหม่    59 บาท

3. คุณบุญเรือง/กทม.                14 บาท

4.คุณใหม่/กทม.                      67 บาท

5. คุณเกณิกา/ตราด                 92 บาท

6. คุณธันยรัตน์/ราชบุรี              68 บาท

7. คุณชนิดา/กทม.                             30 บาท

8. Phathchawanant/Phuket        75 บาท

9. Wipapan/สุราษฎร์ฯ               84 บาท

10. คุณอรอนงค์/มหาสารคาม         58 บาท

11. คุณปิยะดา/กทม.                  93 บาท

12. คุณSinnana/สมุทรสาคร        91 บาท

13. คุณชญานันท์/ชลบุรี              30 บาท

14. คุณจันทร์ฉาย/นครราชสีมา    27 บาท

15. คุณวรัญญา/นครราชสีมา        86 บาท

16. คุณสิทธิโชค/กำแพงเพชร        44 บาท

17. คุณNopporn/ นราธิวาส      52 บาท

18. คุณเจนจิรา/ขอนแก่น                   30 บาท

19. คุณวิลาวัลย์/จันทบุรี                     64 บาท

20. คุณเสาวลักษณ์/กรุงเทพ               56 บาท

21. คุณKodchapun/นครราชสีมา    370 บาท

22. คุณปรินดา/กรุงเทพ                    42 บาท

23. คุณขนิฐษา/ลพบุรี                       42 บาท

24. คุณสุมาลี/กรุงเทพ                      15 บาท

25. คุณวิญาวี/อยุธยา                       48 บาท

26. คุณรมิดา/กรุงเทพ                      96 บาท

27. คุณรุ่งนภา/สุพรรณบุรี                 89 บาท

28. คุณอภิชยาภรณ์/สมุทรปราการ    282 บาท

29. คุณพรทิพย์/กรุงเทพ                   40 บาท

30. คุณสกฤตา/สระบุรี 20 บาท

31. คุณกิตติกานต์/ชลบุรี 42 บาท

32. คุณกิตติภรณ์/นนทบุรี 43 บาท

33. คุณธัญญพัฒน์/ลำพูน 15 บาท

34. คุณJeerawat/เพชรบูรณ์ 71 บาท

35. คุณปนัดดา/กรุงเทพ 30 บาท